Syntetisk pennomgivning

En fördel med plastskiva är att skivorna kan rengöras snabbt och enkelt.Dessutom är plankorna resistenta mot den frätande miljön i en grisstall (gödsel och urin), vilket säkerställer högsta hygien i din ladugård.Vidare kan du välja mellan en helt syntetisk vägg, eller delvis syntetisk.Vi kan även förse plastplankorna med brandklasscertifikat.