Varför PVC-planka är viktig och används ofta i grisfarm?

PVC-paneleranvänds i stor utsträckning under byggandet av grisfarmer, inte bara för skiljeväggar för grisfarm, utan också iså grisningsbäddaroch gödslådor.Användningen av PVC-skivor gör konstruktionen och förädlingen mer bekväm.Det används också ofta som skiljeväggar för byggarbetsplatser och kommunala vägar.

14

Ihåliga PVC-brädor används ofta i stugor och plantskolor med uppenbara fördelar.Det kan ge djuren en bekväm tillväxtmiljö och därigenom minska förekomsten av sjukdomar, förbättra överlevnaden för smågrisar och underlätta avel och skötsel.Ihålig PVC-skiva kan användas i både som backväggskiva och glidande gardinpanel.

15

Fördelar med PVC-paneler:

• Hållbar till låg kostnad, inget färgunderhåll krävs.

• Bekväm att installera, vilket avsevärt förbättrar installationseffektiviteten.

• Olika specifikationer med vackert utseende.

• Säker, miljövänlig, pålitlig och säker utan skador av stålstänger.

• Lång livslängd utan uppkomst av gulning, blekning, sprickbildning eller skumbildning.

• Återvinning kan uppnås.

Med utvecklingen av uppfödningsindustrin har ihålig PVC-skiva använts i stor utsträckning i olika avelsgårdar, och det är en ny typ av djurhållningsartefakt.I kombination med konceptet att ersätta trä med plast och ersätta stål med plast, tror vi att PVC-skivor kommer att få mycket beröm och användas mer i framtiden.


Posttid: Aug-02-2022